Trường THPT Bộc Bố
Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: 02813893041
Hiệu trưởng: Dương Lê Tảo
Quản tri webside: Dương Văn Sinh