Tuesday, 09/03/2021 - 11:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT BỘC BỐ
 • Nông Văn Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Quách Thị Tấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Triệu Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân