Monday, 21/10/2019 - 22:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT BỘC BỐ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển chọn học sinh đi Singapo

Tổ chức tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển đi học THPT

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /GD&ĐT-GDTrH

V/v: Tổ chức tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển đi học THPT

tại Singapore

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường Trung học phổ thông;

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Thực hiện công văn số 1582/BGDĐT-HTQT ngày 23/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển đi học PTTH tại Singapore, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn hướng dẫn các đơn vị tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng dự tuyển, hồ sơ dự tuyển thực hiện theo công văn số 1582/BGDĐT-HTQT ngày 23/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển đi học PTTH tại Singapore (có bản phô tô gửi kèm công văn này).

2. Tổ chức sơ tuyển tại Sở GD&ĐT Bắc Kạn

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 07/4/2011.

- Địa điểm: tại phòng Giáo dục Trung học.

- Hồ sơ dự sơ tuyển:

+ Học bạ cấp THCS và bảng điểm học kỳ I năm học 2010-2011.

+ Giấy giới thiệu của nhà trường.

3. Nộp hồ sơ dự tuyển tại Bộ GD&ĐT:

Học sinh đã qua vòng sơ tuyển tại Sở GD&ĐT tự làm hồ sơ và nhận công văn giới thiệu của Sở GD&ĐT, tự đi nộp tại Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, PTDT nội trú thông báo ngay cho tất cả học sinh lớp 9, lớp 10 có nhu cầu đi học, đủ điểu kiện dự tuyển đến Sở GD&ĐT Bắc Kạn tham dự sơ tuyển.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h);

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, GDTrH .

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Phạm Lê Ngà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết